e-Devlet Çözümleri

e-Dönüşüm

Fatura kesmekten arşivlemeye, defter tutmaktan mutabakata ve ekstrelere kadar pek çok muhasebe ve mutabakat işlemini Logo ile dijital ortama taşıyın. İşletmenizde dijital dönüşüm farkını yaşayın. Alanında lider konumda bulunan Logo, Özel Entegratörlük iznine sahip eLogo markasıyla 7/24 çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemi işletmelerin hizmetine e-fatura uygulaması, e-arşiv programı gibi ürünler sunuyor. Böylece tüm elektronik fatura işlemleri eLogo’nun bilgi-işlem sistemi üzerinden güvenle gerçekleştirilebiliyor.

e-Fatura

e-Dönüşüm sürecinin ilk adımlarından biri olan e-Fatura servisiyle, fatura alma ve gönderme süreçlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun şekilde, güvenle ve hızla gerçekleştirin.

e-Arşiv Fatura

Muhatabınızın e-Fatura kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak e-fatura göndermek ve ikinci nüshaları dijital ortamda güvenle saklamak için Logo e-Arşiv fatura programına geçin.

e-Defter

Standartlara uygun şekilde ve düzenli olarak tutmak zorunda olduğunuz ticarî defterlerinizi Logo’nun e-Defter çözümüyle dijital ortamda kolayca oluşturun ve Gelir İdaresi Başkanlığına kolayca ibraz edin.

e-İrsaliye

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırarak işletmelerin verimliliğini artırın.

GİB e-Arşiv Fatura

e-Fatura düzenlemek için artık Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portaline giriş yapmanıza gerek yok! Logo’nun GİB e-Arşiv Fatura uygulamasıyla ERP üzerinden bilgilere erişip faturanızı tek noktadan kesip gönderin.

e-Mutabakat

Mutabakat gibi zaman ve emek isteyen bir işlemi en kolay şekilde ve güvenle yönetmek için Logo e-Mutabakat çözümünü seçin.

Connect Banka

Birden fazla banka ve/veya şube ile çalışıyorsanız bütün banka hesaplarınızı Connect Banka üzerinden ERP’de bir araya getirin. Banka işlemlerinizi tek noktadan yapın, mükerrer giriş riskini geride bırakın.

eLogo e-Tahsilat

Tahsilat gibi zaman, dikkatli takip ve yoğun emek gerektiren bir işi dijital dünyanın avantajlarıyla kolaylaştırın. eLogo e-Tahsilat ile ödemelerinizi zamanında alın, nakit akışınızı düzenleyin.

e-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbabıysanız, kestiğiniz tüm makbuzları Gelir İdaresi Başkanlığının standartlarına uygun bir şekilde dijital ortama taşıyın; kolayca gönderin, güvenle muhafaza edin.

e-Müstahsil Makbuzu

Vergi mükellefi olmayan çiftçilerin dijital ortamda makbuz kesmesi, bu makbuzları muhafaza edebilmesi ve raporlayabilmesi için geliştirilen Logo e-Müstahsil Makbuzu ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, işletmelerin maliyet tasarrufu sağlamasını, işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar. Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

e-Çözümler, iş süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır. Maliyetleriniz düşer ve rekabet avantajı elde edersiniz. Saklama avantajıyla belgeleriniz güvenle saklanır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen zorunluluk kapsamındaki işletmelerin yanı sıra, iş süreçlerini hızlandırarak kolaylaştırmak, maliyetlerini düşürmek ve rekabette bir adım öne geçmek isteyen tüm firmalar da e-Çözümleri kullanabilir.

e-Çözümler yelpazesiyle mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümler sunulmaktadır. Bu çözümlerin Logo ürünleri ve harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi iç süreçlerin standardizasyonunu sağlar.

İşletmeler mükellef veya gönüllü olarak e-Çözümleri tercih edebilirler. e-Çözümlere geçen şirketler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen zorunluluk kapsamındadır. Mükellef olmayan işletmeler zorunluluk kapsamında olmasa da rekabette bir adım öne geçmek için gönüllü olarak e-Çözümler kullanmayı tercih edebilir.

e-Çözümler; e-Fatura’dan e-İrsaliye’ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş bir yelpazededir. e-Devlet ürünleri kapsamında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM), e-Defter uygulamaları mevcuttur. Ayrıca e-Mutabakat, e-Tahsilat, Go Garanti gibi uygulamalar da mevcuttur.

e-Çözümlerde en kritik konu, yasalarca belirlenen standartlara uygun çözümlerin tercih edilmesidir. Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı özel entegratörlük lisansına sahip markaların çözümlerinin tercih edilmesi, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, kullanılacak çözümlerin ERP gibi diğer sistemlerle entegre çalışabilmesi de işletmenin iç süreçlerinin standardizasyonu açısından önemlidir.

Bilgi Talep Formu

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Demo Talep Formu
Destek Talep Formu